Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Transferencia de resultados


Forma parte da responsabilidade social dunha universidade pública transferir os seus resultados da docencia, pero singularmente da investigación, á sociedade.

Os procesos de transferencia son indispensables para avanzar no coñecemento e facer evolucionar as sociedades e a USC ten que modernizar toda esta filosofía para acadar as maiores cotas de éxito posibles.

A estratexia para conseguilo fundaméntase na mellora da xestión, a través da modernización e a consolidación, e na creación de conexións entre os equipos de investigación e o tecido social, institucional e económico que teña interese na innovación e no desenvolvemento.

As accións que propoñemos para mellorar a transferencia de resultados son:

 

Mellora da xestión

 

 Creación de interese