Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Tecnoloxías da información


Cremos nas Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TICs) como elementos tácticos e estratéxicos para a nosa universidade. Non podemos conformarnos con ser só operativos, senón que temos que buscar o crecemento e a mellora dos procesos tecnolóxicos.

Por iso, desde a candidatura que encabeza Juan Viaño propomos facer un proceso dialogado para a incorporación eficaz das TIC en todos os procesos de docencia, investigación e prestación de servizos.

O eixe fundamental para isto na USC radica na Área TIC, sen dúbida unha das áreas estratéxicas que precisa de máis consolidación e innovación para poder adaptarse ás tendencias actuais. Non entanto, resulta imprescindible establecer canles de conexión directas entre esta área e a comunidade de usuarios, que en definitiva, é o público obxectivo de todas as accións que se realizan neste sentido.

As propostas da candidatura para modernizar a estratexia, a operatividade e o uso das TICs son:

 

Mellorar a estratexia e a xestión

 

Mellorar as necesidades diarias