Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Os principais compromisos coa Comunidade Universitaria


Este programa é un compromiso que se adquire coa comunidade universitaria que debe ser negociado e mellorado, pero tamén cumprido.

Todo o programa susténtase na firme crenza de que adquirimos un compromiso estable con todos e todas, ben sexan da comunidade universitaria, ben sexa do contorno social que nos rodea.

Por iso queremos deixar patente cales son os grandes acordos aos que nos comprometemos con esta candidatura: