Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para PDI e PAS


>> Personal Docente e Investigador | Persoal de Administración e Servizos | Compromisos para a igualdade

A USC móvese grazas ao traballo do persoal docente e investigador e do persoal de administración e servizos. Se ben asumen funcións diferentes, cremos nun modelo de xestión de todos os que traballan na USC que permita mellorar a eficacia e a calidade.
Os tempos que corren esixen de nós –de cada quen, de cada colectivo– algo máis que a normalidade da práctica democrática. Sen renunciar a ela, senón pola contra afondando nela, como comunidade temos que ter a forza necesaria para superar o que é un momento delicado para a nosa institución. Non se trata só das dificultades económicas polas que pasamos, senón dos perigos de que a nosa institución, xunto co resto de universidades públicas da nosa contorna, vexa desvalorizadas as súas funcións de ensino superior e investigadora; de dinamizadora tecnolóxica, empresarial e cultural; de innovadora do futuro da nosa sociedade; de servizo público.
Aos membros do PDI e do PAS correspóndenos unha maior responsabilidade en mostrar que a USC é capaz de mellorar a súa rendibilidade para a sociedade, de resultar aínda máis eficaz no cumprimento das funcións que nos corresponden, de facelo con máis eficiencia.
É por iso que as nosas propostas nesta parte do programa van dirixidas ao conxunto da comunidade universitaria, coa pretensión de establecer algunhas medidas que nos permitan realizar os cometidos comúns dos membros da USC, da nosa comunidade universitaria.
Pero non podemos esquecer que, como membros desta institución, formamos parte de estamentos diferentes, con cometidos diferenciados, e tamén con intereses propios. Pero, sobre todo, debemos asumir propostas que deben permitir realizar con dignidade as nosas funcións.
As nosas principais accións para lograrlo son:

 

Propostas para Persoal Docente e Investigador

 

Persoal de Administración e Servizos

 

Compromisos para a igualdade