Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Investigación


>> ApoiosServizos de xestión | Dinamización e internacionalización | Institutos e Centros Singulares | Campus de excelencia internacional | Investigadores contratados | Biblioteca | Comunicación

Os recursos públicos para a investigación universitaria diminuíron drasticamente, o que provoca un contexto de dificultade extrema para manter os niveis de competitividade que debe ter a USC. Afortunadamente, o esforzo dos grupos de investigación acada unha maior captación de fondos internacionais, fundamentalmente da Unión Europea, pero estas novas oportunidades de financiamento no marco europeo esixen cambios de estratexia tanto nos grupos como nos servizos de apoio. Estes cambios precisan de políticas internas proactivas e de melloras importantes na xestión interna.

Nesta situación hai áreas de coñecemento na USC en peor situación, xa que durante anos veñen asegurando a docencia que lles corresponde cun déficit de PDI o que provoca, en numerosas ocasións, a imposibilidade de acometer retos e proxectos de investigación competitivos creando situacións estruturais que deben ser revisadas.

Son sen dúbida estas áreas as que hai que atender con prioridade, comezando por asegurar que deixen de ser deficitarias e seguindo con medidas que faciliten a súa aspiración a facer investigación de calidade en condicións razoables. O beneficio será para o conxunto da USC, que quere ser competitiva en investigación nas cinco grandes áreas que a conforman como universidade completa, e para a sociedade á que nos debemos.

As propostas de goberno son as seguintes:

 

Axudas e apoios a investigación

 

Servizos para xestionar e desenvolver a investigación

Dinamización e internacionalización da investigación

 

Institutos e centros singulares de investigación

 

Campus de excelencia internacional

Investigadores contratados

Biblioteca

 


Accións de comunicación