Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Internacionalización


Compartir experiencias, formación e investigación con calquera país do mundo forma parte da nosa misión e temos que lograr mellorar tanto a mobilidade como a captación de recursos no estranxeiro, especialmente os do programa Horizonte 2020 da Comisión Europea.

Os procesos de internacionalización son xa imprescindibles para poder falar dunha universidade completa e complexa. Non debemos pensar só en mobilidade, senón que temos que entender un contexto internacionalizado onde resulta imprescindible estar para poder existir.

A proposta de programa que presentamos fundaméntase en tres puntos básicos. O primeiro, lograr a mellora e modernización de todos os procesos de xestión vinculados á internacionalización, desde a mobilidade ata a busca de financiamento no estranxeiro.

O segundo céntrase nos procesos de visibilización e mellora da reputación, que nos permitirá ser tidos en consideración en todos os foros internacionais de referencia. Por último, é moi importante que creemos unha mellor oferta docente e investigadora en linguas estranxeiras, que sirva como un primeiro imán de atracción para o alumnado e o persoal científico de calquera parte do mundo.

 

As propostas concretas para a internacionalización da USC son as seguintes: