Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Infraestruturas


As infraestruturas son as que permitiron que a USC medrara dun xeito importante nas últimas dúas décadas. Grazas á construción de novas facultades, de centros singulares e da consecución dun equipamento actualizado, podemos estar falando da USC que temos hoxe.

A estratexia de crecemento tamén forma parte da filosofía da candidatura encabezada por Juan Viaño, pero somos conscientes do cambio radical que se produciu tanto no sistema público coma no privado e que nos obriga a entender as infraestruturas dun modo distinto. Por iso, na nosa proposta facemos unha clara distinción entre a mellora de todas as infraestruturas e equipamentos dos que dispón a USC e a necesidade de planificar o seu crecemento que, aínda que sexa a un ritmo máis lento, debe seguir existindo para garantir a supervivencia da institución.

As propostas que presentamos para a xestión e a mellora das infraestruturas son:

 

Xestionar mellor o que temos

 

Planificar e construír o que precisamos