Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Estudantes


Os e as estudantes son a razón da existencia da Universidade de Santiago de Compostela. Por iso requiren unha atención especial que garanta a súa mellor formación e comodidade.

A nosa proposta cara o alumnado agrúpase en tres liñas de acción que permitan mellorar a aprendizaxe, a comodidade e a conexión co tecido empresarial, social e institucional que nos rodea.

Cremos nunha universidade pública, o que necesariamente implica unha elevada responsabilidade social coa sociedade. Por iso, é a nosa obriga garantir que as persoas que se forman na USC gocen das mellores condicións para poder acadar as competencias previstas en cada curso, cos recursos óptimos e, sobre todo, con todo o esforzo da institución para acadar o éxito.

Por iso, os eixes sobre os que construímos a nosa proposta non poden reducirse soamente a concepcións teóricas. Temos que entender as necesidades actuais dos mozos, dos profesionais que queren mellorar a súa formación, das familias que depositan en nós a esperanza do futuro dos seus fillos e fillas e de todos aqueles que queren formar parte da nosa universidade. Necesitamos, en definitiva, converter todas estas necesidades en accións que nos permitan chegar a ter unha USC mellor.

 

As propostas concretas para o alumnado son as que se indican a continuación:

Simplificación administrativa

 

Mellor conexión co tecido laboral

 

Modernizar os sistemas de aprendizaxe

 

O día a día, máis cómodo