Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Emprendemento


Emprender é unha actitude vital que debemos ensinar e inculcar. Temos que lograr que os nosos estudantes poidan crer nos seus proxectos, que os profesores entendan que emprender é innovar en todas as facetas e que o Persoal de Administración e Servizos asuma o reto de intentar cousas novas.

 

Para logralo, as nosas principais propostas son: