Candidatura de Juan Viaño.
Estas son as nosas ideas para Comunicación e reputación


A boa comunicación é un dos elementos fundamentais para garantir unha correcta proxección, imaxe e reputación da USC; a mellora dos procedementos internos; a vinculación coa sociedade; a promoción da oferta académica; e a captación de investimentos e de talento en todos os sectores da comunidade universitaria.

A proposta de goberno céntrase en tres grandes aspectos.

O primeiro consiste na creación dunha Área de Comunicación, que englobe a xestion integral das relacións e da comunicación con todos os públicos internos e externos da USC, incluíndo márketing, relacións cos medios de comunicación e todo o relacionado coas redes sociais e as novas tecnoloxías.

En segundo lugar, crearase unha vicerreitoría con competencias directas sobre a comunicación. Esta vicerreitoría será a responsable de establecer as liñas tácticas e estratéxicas para a consecución do obxectivo principal, que é incluír á USC nas novas tendencias informativas.

Por último, débense actualizar os dous plans de comunicación que se fixeron nos últimos dous mandatos da USC para atender ás novas necesidades da Universidade de Santiago de Compostela. A partir das directrices destas dúas planificacións e da súa correspondente actualización, farase unha organización operativa dos obxectivos, dos procesos e da análise dos resultados que permita o éxito das accións propostas.

 

As propostas concretas para mellorar e modernizar a comunicación son: