Archivo diario: 15/04/2014


Reunións sectorias

Son días de ducias de reunións. Ademais das visitas aos centros estoume vendo con moitos representantes de pequenos grupos de profesores, investigadores e PAS. Cada un trae os seus problemas e sobre todo, buscan solucións.

Recoñezo que algunhas das propostas son especialmente singulares e lamentablemente teño que contestar que a singularidade non pode ser xeralizada. Asumo o estudo do problema e incluso podo aportar unha liña de traballo, pero sempre debemos deixar claro que hai cousas que teñen que ser estudadas con moito detalle desde o goberno.

Sen embargo, noutras ocasións os problemas son xerais e neses casos si que me podo aventurar cunha solución moito máis concreta. Somos un colectivo de case 4.000 traballadores e preto de 30.000 estudantes, o que nos convirte nunha institución con miles de problemas. Cada día, teño máis ganas de resolvelos.